العبد التائب

دلنوشته

العبد التائب

دلنوشته

العبد التائب

اینجا قاب زندگیست که در آن

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
مدیر وبلاگ

گاهی استوار تر از قبل میخواهی که قدم بگذاری در مسیر اما نمیشود ...

نه این که نشود ... انگار از همه سو شاخه های محکم و تنومند درخت های هرز ! بال و پرت را میگیرد و خفه میشوی ....

نه اینکه خفه شوی ... از اینکه نمیگذارند مسیرت را ادامه بدهی دلت میگیرد و حرص میخوری و خفه شدن را حس میکنی شاید بیشتر از آن کسی که واقعا خفه شده باشد ....

و زندگی در همین لحظه هاست که رنگ میگیرد.

شاید به همان اندازه که محکم تر قدم ورمیداری و در مسیری درست تر خطوط زندگی ات را روی جاده می اندازی ، پر رنگ تر هم بشوی ...

پر رنگ تر از جنسِ ...

پینوشت :

آغازی دوباره ...

  • محمد حسین عباسی


  • محمد حسین عباسی

درست نیست!

درست نیست که زندگی را برای خودمان طوری ساخته ایم که تکراری شده است ، می گذرد و ما می نگریم

و از این تکرار کلافه شده ایم     

                                                      تکرار و باز هم تکرار ...

این تکرار ها دل هایمان را سرد کرده (دلسرد شده ایم)

باید کاری کرد ، باید از تکرار اجتناب کرد، باید تنوع ایجاد کرد

باید زندگیمان را رنگی کنیم ، کارهایمان را رنگی کنیم و ...

و باز هم می گذرد

                         عمر می گذرد

                                              اما چطور؟!

 


میلاد امام رضا(ع) مبارک باد

 

  • محمد حسین عباسی

و باز هم ماه رمضان!

ماه مبارک رمضان

فرصتی برای خوب بودن

فرصتی برای بد نبودن!

نه در حرف.

در عمل !

نه در زبان.

در وجود در دل!

فرصتی برای فکر کردن

پیدا کردن

پیدا کردن گوهر وجود!

و

خدایی شدن


پ.ن:تو این ماه پر برکت موقع اذان،موقع نماز و....

دعا فراموش نشه!

التماس دعای فراوان

  • محمد حسین عباسی